Zaopatrujemy rolników i firmy handlowe.
Istniejemy na rynku od 1991 roku
+48 77 435 75 00

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

6
2-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja pn. Budowa obiektu magazynowo-suszarniczego zbożaOperacja mająca na celu zwiększenie bazy magazynowej przedsiębiorstwa „POL-TOR” Sp. z o.o. poprzez budowę obiektu magazynowo-przechowalniczego ziarna z zastosowaniem rozwiązań mających wpływ na ochronę klimatu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii mającej bezpośredni wpływ na poprawę jakości przechowywanego ziarna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Ostatnie artykuły