Sprawdzona w polu

  • Wysoka regularność plonowania
  • Bardzo wysoka zimotrwałość
  • Odmiana dostosowana do wszystkich rodzajów gleb

Termin kwitnienia: średnio-wczesny

Termin dojrzewania: średnio-wczesny

Wysokość roślin: średnia

MTN: średni

Wigor jesienny: dobry

Zimotrwałość: dobra

Wymagania glebowe: wszystkie rodzaje gleb