W swojej  szerokiej ofercie handlowej posiadamy wiele odmian nasion firm polskich i zagranicznych. Dostarczamy kwalifikowany materiał siewny kukurydzy, zbóż oraz rzepaku. Prowadzimy doradztwo w doborze odmian oraz uprawie.

We współpracy z firmami nasiennymi i hodowcami roślin z Polski i z zagranicy prowadzimy:

– sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych roślin

– reprodukcję kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy, jęczmienia oraz motylkowych

Oferta

MATERIAŁ SIEWNY RZEPAKU

Odmiany Bayer

Typ odmianyOdmianaj.s.Zaprawa
mieszańcowaDK Excited  TuYV*1,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaDK Expectation TuYV*1,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaDK Exima *1,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaDK Impression CL**1,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaDK Immortal CL*1,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaDK Plasma CR*1,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaDK Sequel1,5mlnScenic Gold + Buteo Start

Promocja Bayer dla Gospodarstw przy zakupie powyżej 5 j.s. rabat:
* 170 zł/j.s.
* 100 zł/j.s.

Odmiany KWS

typ odmianyodmianaj.s.Zaprawa
populacyjnaDERRICK2,0mlnScenic Gold + Buteo Start
populacyjnaDJANGO2,0mlnScenic Gold + Buteo Start
populacyjnaSHERLOCK2,0mlnScenic Gold + Buteo Start
populacyjnaQUARTZ2,0mlnScenic Gold + Buteo Start
 
mieszańcowaUMBERTO KWS F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaFELICIANO KWS F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaRICCARDO KWS F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaFACTOR KWS F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaKWS CYRILL CL1,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaADELMO KWS F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaSY ALITOP1,5mlnScenic Gold + Buteo Start

Odmiany RAGT

Typ odmianyOdmianaj.s.Zaprawa
populacyjnaALPAGA2,0mlnIntegral Pro
mieszańcowaQUIZZ1,5mlnScenic Gold + Buteo Start
mieszańcowaJAKUZZI1,5mlnScenic Gold + Buteo Start

Odmiany Rapool

Typ odmianyOdmianaj.s.Zaprawa
mieszańcowaTEMPTATION F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start/ Scenic Gold + Lumiposa
mieszańcowaDUKE F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start/ Scenic Gold + Lumiposa
mieszańcowaATORA F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start/ Scenic Gold + Lumiposa
mieszańcowaPRINCE F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start/ Scenic Gold + Lumiposa
mieszańcowaCROTORA F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start/ Scenic Gold + Lumiposa
mieszańcowaCROME F11,5mlnScenic Gold + Buteo Start/ Scenic Gold + Lumiposa
mieszańcowaPHOENIX CL1,5mlnScenic Gold + Buteo Start/ Scenic Gold + Lumiposa

Promocja Rapool dla gospodarstw: powyżej 5 j.s. rabat:
Temptation F1 – 120 zł/j.s.
Prince F1 – 100 zł/j.s.
pozostałe odmiany z listy Rapool: 80 zł/j.s.

Groch jadalny

Groch siewny jadalny Cysterski

 • Charakteryzuje się wyśmienitą zdrowotnością wśród grochów siewnych.
 • Wcześnie i równomiernie dojrzewa, zalecany do uprawy na terenie całego kraju. Bardzo popularny za granicą.
 • O białych kwiatach i białych nasionach.
 • Niska MTZ (200-220) w połączeniu z kwalifikowanymi nasionami o wysokiej sile kiełkowania oznacza niższą ilość wysiewu.
 • Rośliny średniej wysokości charakteryzujące się bardzo dobrą sztywnością i odpornością na wyleganie.

Cechy rolniczo-użytkowe

Plon wysoki
Zawartość białka ogólnego średnia
Zawartość włókna surowego niska
Odporność na wyleganie przed zbiorem wysoka
Termin dojrzewania niski
Masa 1000 nasion średnia
Równomierność dojrzewania bardzo wysoka
Wysokość roślin niska

Odporność na choroby wg Coboru (Skala 9°)

Fuzyjne więdnięcie 7,7 – Bardzo wysoka
Zgorzelowa plamistość 7,9 – Bardzo wysoka
Mączniak prawdziwy 7,8 – Bardzo wysoka
Mączniak rzekomy 7,8 – Bardzo wysoka

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Dla grochu jadalnego typowe gleby to III do IV klasy, przy czym należy unikać gleb ciężkich, gliniastych oraz kwaśnych. W przypadku grochu pastewnego wymagane są gleby lżejsze klasy III do V. Grochy powinny być uprawiane na glebach zachowanych w dobrej kulturze.
Miejsce w płodozmianie Po roślinach zbożowych, w trzecim roku po oborniku.
Nawożenie Fosfor 70 kg/ha i Potas 100 kg/ha pod orkę zimową. Azot do 15 – 25 kg/ha wiosną.
Termin siewu Grochy należy siać jak najwcześniej, najpóźniej do końca marca. Głębokość siewu powinna wynosić 6 – 8 cm (jadalny) i 4 – 6 cm (pastewny), natomiast rozstawa rzędów od 15 – 25 cm (jadalny) i 12 – 15 cm (pastewny).
Ilość wysiewu W zależności od MTN około 240 kg/ha (jadalny) i 230 – 270 kg/ha (pastewny).
Obsada roślin 90 – 100 roślin/m2 (tradycyjne), 100 – 120 roślin/m2 (wąsolistne).
Ochrona zasiewów Przed siewem zalecane jest zaprawianie nasion zaprawą (np. Maxim 200ml/100kg nasion). Przy chłodnej wiośnie i przedłużających się wschodach konieczne jest zwalczanie oprzędników, a w niektórych rejonach pachówki strączkóweczki. Należy zwrócić szczególną uwagę na strąkowca grochowego. W razie pojawienia się mszyc, rozpocząć zwalczanie.
Zbiór Kombajnowanie z pnia, w fazie pełnej dojrzałości. W przypadku nierównomiernego dojrzewania lub silnego zachwaszczenia wtórnego zaleca się desykację preparatem Reglone w dawce 3 l/ha. W razie potrzeby dosuszyć i przed przechowywaniem wstępnie przeczyścić.
Plon Około 4 t/ha.

Cena: 1800 zł netto/t

Pszenica ozima

KWS EMIL (B) – Hartowany mrozem

Informacje

 • Duża zimotrwałość – duża odporność na wymarzanie potwierdzona doświadczeniami polowymi
 • Wysoka produktywność i opłacalność uprawy – wysoki potencjał plonowania na obu poziomach
  agrotechniki, możliwość uprawy po przedplonie kukurydzy
 • Wykorzystuje potencjał każdego pola – znakomita adaptacja do stanowiska glebowego
 • Sztywne i stabilne źdźbło – niskie rośliny o solidnej odporności na wyleganie

CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE

Termin dojrzewania Średni
Wyrównanie ziarna Wysokie
Odporność na wyleganie Bardzo wysoka
Potencjał plonowania Bardzo wysoki
Zimotrwałość Średnia
Zawartość białka Średnia
Ilość glutenu Wysoka
Liczba opadania Wysoka
Masa ziaren Średnia

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY WG COBORU (skala 9 stopni)

Mączniak prawdziwy 7
Rdza brunatna 7,3
Septorioza liści 6,3
Fuzarioza plew 7,4
Fuzarioza kłosów 7,2
Brunatna plamistość liści 7,7
Rdza żółta 7,4
Choroby podstawy źdźbła 8,1

Materiały do pobrania

FORMACJA (A) – Nr 1 w klasie A!

Elastyczność zasiewu, odporność na wyleganie, niskie wymagania glebowe,
wysoka zimotrwałość, wysoki plon!

Informacje

 • Nowa odmiana jakościowa – grupa A
 • Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania
  (nawet do 107% wzorca)
 • Przystosowane do uprawy na terenie całego kraju
 • Rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie
 • Pszenica o wysokiej zimotrwałości i nadzwyczajnej sile krzewienia

CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE

Termin dojrzewania Średni
Wyrównanie ziarna Wysokie
Odporność na wyleganie Wysoka
Potencjał plonowania Bardzo wysoki
Zawartość białka Wysoka
Ilość glutenu Wysoka
Liczba opadania Bardzo wysoka
Masa ziaren Wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY WG COBORU (skala 9 stopni)

Mączniak prawdziwy 7,8
Rdza brunatna 7,8
Septorioza liści 6,5
Fuzarioza plew 7,7
Fuzarioza kłosów 7,9
choroby podstawy źdźbła 7,6
Brunatna plamistość liści 7,8
Rdza żółta 8,2

Materiały do pobrania