W swojej  szerokiej ofercie handlowej posiadamy wiele odmian nasion firm polskich i zagranicznych. Dostarczamy kwalifikowany materiał siewny kukurydzy, zbóż oraz rzepaku. Prowadzimy doradztwo w doborze odmian oraz uprawie.

We współpracy z firmami nasiennymi i hodowcami roślin z Polski i z zagranicy prowadzimy:

– sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych roślin

– reprodukcję kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy, jęczmienia oraz motylkowych

Oferta

MATERIAŁ SIEWNY KUKURYDZY

OdmianaTyp ziarnaWczesnośćHodowla
1.RGT CHROMIXXFlint, dent, ziarnoFAO 240RAGT
2.RGT AJAXXFlint, dent, ziarnoFAO 240RAGT
3.RGT ATTRAXXIONFlint, dent, ziarnoFAO 260RAGT
4.Casandro Flint, dent, ziarnoFAO 250Saatbau
5.DKC 2972Flint, dent, ziarno, kiszonkaFAO 230BAYER
6.DKC 3595Dent, ziarno, biogazFAO 240BAYER
7.DKC 3787Dent, ziarno, biogazFAO 270BAYER
8.DKC 3888Dent, ziarno, biogazFAO 270BAYER
9.DKC 3939Dent, ziarno, biogazFAO 280BAYER

Groch jadalny

Groch siewny jadalny Cysterski

 • Charakteryzuje się wyśmienitą zdrowotnością wśród grochów siewnych.
 • Wcześnie i równomiernie dojrzewa, zalecany do uprawy na terenie całego kraju. Bardzo popularny za granicą.
 • O białych kwiatach i białych nasionach.
 • Niska MTZ (200-220) w połączeniu z kwalifikowanymi nasionami o wysokiej sile kiełkowania oznacza niższą ilość wysiewu.
 • Rośliny średniej wysokości charakteryzujące się bardzo dobrą sztywnością i odpornością na wyleganie.

Cechy rolniczo-użytkowe

Plon wysoki
Zawartość białka ogólnego średnia
Zawartość włókna surowego niska
Odporność na wyleganie przed zbiorem wysoka
Termin dojrzewania niski
Masa 1000 nasion średnia
Równomierność dojrzewania bardzo wysoka
Wysokość roślin niska

Odporność na choroby wg Coboru (Skala 9°)

Fuzyjne więdnięcie 7,7 – Bardzo wysoka
Zgorzelowa plamistość 7,9 – Bardzo wysoka
Mączniak prawdziwy 7,8 – Bardzo wysoka
Mączniak rzekomy 7,8 – Bardzo wysoka

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Dla grochu jadalnego typowe gleby to III do IV klasy, przy czym należy unikać gleb ciężkich, gliniastych oraz kwaśnych. W przypadku grochu pastewnego wymagane są gleby lżejsze klasy III do V. Grochy powinny być uprawiane na glebach zachowanych w dobrej kulturze.
Miejsce w płodozmianie Po roślinach zbożowych, w trzecim roku po oborniku.
Nawożenie Fosfor 70 kg/ha i Potas 100 kg/ha pod orkę zimową. Azot do 15 – 25 kg/ha wiosną.
Termin siewu Grochy należy siać jak najwcześniej, najpóźniej do końca marca. Głębokość siewu powinna wynosić 6 – 8 cm (jadalny) i 4 – 6 cm (pastewny), natomiast rozstawa rzędów od 15 – 25 cm (jadalny) i 12 – 15 cm (pastewny).
Ilość wysiewu W zależności od MTN około 240 kg/ha (jadalny) i 230 – 270 kg/ha (pastewny).
Obsada roślin 90 – 100 roślin/m2 (tradycyjne), 100 – 120 roślin/m2 (wąsolistne).
Ochrona zasiewów Przed siewem zalecane jest zaprawianie nasion zaprawą (np. Maxim 200ml/100kg nasion). Przy chłodnej wiośnie i przedłużających się wschodach konieczne jest zwalczanie oprzędników, a w niektórych rejonach pachówki strączkóweczki. Należy zwrócić szczególną uwagę na strąkowca grochowego. W razie pojawienia się mszyc, rozpocząć zwalczanie.
Zbiór Kombajnowanie z pnia, w fazie pełnej dojrzałości. W przypadku nierównomiernego dojrzewania lub silnego zachwaszczenia wtórnego zaleca się desykację preparatem Reglone w dawce 3 l/ha. W razie potrzeby dosuszyć i przed przechowywaniem wstępnie przeczyścić.
Plon Około 4 t/ha.

Cena: 1800 zł netto/t

Kukurydza

RGT CHROMIXX – Bezpieczny i wydajny

Informacje

 • FAO 230 (zakres Fao 220/240)
 • Rejestracja: 2017 PL
 • Kierunek użytkowania: ziarno
 • Typ mieszańca: pojedynczy
 • Typ ziarna: flint-dent

Mocne strony

 • Wysokie i stabilne plonowanie
 • Bardzo wysoka adaptacja do trudnych warunków
 • Bardzo dobre oddawanie wody
 • Wysoka zdrowotność
 • Dobra wymłacalność
 • Morfologia:
  – Rośliny średniej wysokości
  – Liście lekko wzniesione do góry
  – Kolby ułożone na średniej wysokości

Komponenty plonu
Ilość rzędów 14,7
Ilość ziaren w rzędzie 28-30
MTZ 300-310 g

Kryteria agronomiczne

– Dobry wigor początkowy
– Wczesne kwitnienie
– Dobre zachowanie w sytuacjach stresowych
– Możliwy wysiew na słabych stanowiskach

Kryteria bezpieczeństwa

– Dobre zapylenie
– Dobre oddawanie wody z ziarna
– Dobra zdrowotność

Adaptacja do warunków

Dobrych ++++
Trudnych ++++
Zimnych gleb +++

ZGS Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)

Ziarno: 85 000 – 90 000 nasion/ha

Materiały do pobrania

RGT AJAXX – Wczesny, wysoki plon

Informacje

 • FAO 230 (zakres Fao 220/240)
 • Rejestracja: 2006 EU
 • Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka
 • Typ mieszańca: pojedynczy
 • Typ ziarna: flint

Mocne strony

 • Bardzo wysoki potencjał plonowania
 • Wysoka zdrowotność całych roślin
 • Dobre zachowanie w warunkach stresu wodnego
 • wysoka przydatność w produkcji ziarna na grys

Komponenty plonu
Ilość rzędów 12-14
Ilość ziaren w rzędzie 30
MTZ 310 g

Charakterystyka odmiany
Wysokość roślin średnia
Ulistnienie mocne
Wysokość ułożenia kolb niska do średniej
Wigor początkowy dobry

Wysoka odporność na choroby!

ZGS Zalecana gęstość siewu (nasion/ha)

Ziarno: 80 000 – 90 000 nasion/ha
Kiszonka: 85 000 – 95 000 nasion/ha

Materiały do pobrania

DKC 3787

Nowy standard plonowania na ziarno

– Bardzo wysokie plony ziarna na poziomie najpóźniejszych odmian możliwych do uprawy na terenie Polski
– Wysoka stabilność plonowania w różnych warunkach uprawowych
– Dobry wigor początkowy roślin oraz tolerancja na niskie temperatury powietrza wiosną
– Bardzo dobra tolerancja na wyleganie
– Rośliny średniowysokie z nisko zawieszonymi kolbami
– Luźne koszulki okrywające kolby

Charakterystyka
FAO 270
Wysokość roślin średnia
Grupa wczesności:  Grupa średniopóźna
OBSADA ROSLIN PRZY ZBIORZE:  75-90
Typ ziarna Dent
Przeznaczenie ziarno, bioetanol
Typ mieszańca mieszaniec dwuliniowy, SC
Wigor dobry
Stanowisko glebowe: słabe, średnie i dobre
Wysokość roślin: średniowysokie
Norma wysiewu na ziarno – odpowiednia ilość wody: 8,5-9 szt./m2
– niedobór wody: 7,5-8 szt./m2

Cechy użytkowe
Wigor wiosenny 8
Odporność na wylęganie 8
Tolerancja na chłody 7
Tolerancja na okresowe niedobory wody 8
Choroby liści i łodyg 8
Stay green 8
Oddawanie wody z ziarna w grupach wczesności 7

Pszenica ozima

KWS EMIL (B) – Hartowany mrozem

Informacje

 • Duża zimotrwałość – duża odporność na wymarzanie potwierdzona doświadczeniami polowymi
 • Wysoka produktywność i opłacalność uprawy – wysoki potencjał plonowania na obu poziomach
  agrotechniki, możliwość uprawy po przedplonie kukurydzy
 • Wykorzystuje potencjał każdego pola – znakomita adaptacja do stanowiska glebowego
 • Sztywne i stabilne źdźbło – niskie rośliny o solidnej odporności na wyleganie

CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE

Termin dojrzewania Średni
Wyrównanie ziarna Wysokie
Odporność na wyleganie Bardzo wysoka
Potencjał plonowania Bardzo wysoki
Zimotrwałość Średnia
Zawartość białka Średnia
Ilość glutenu Wysoka
Liczba opadania Wysoka
Masa ziaren Średnia

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY WG COBORU (skala 9 stopni)

Mączniak prawdziwy 7
Rdza brunatna 7,3
Septorioza liści 6,3
Fuzarioza plew 7,4
Fuzarioza kłosów 7,2
Brunatna plamistość liści 7,7
Rdza żółta 7,4
Choroby podstawy źdźbła 8,1

Materiały do pobrania

FORMACJA (A) – Nr 1 w klasie A!

Elastyczność zasiewu, odporność na wyleganie, niskie wymagania glebowe,
wysoka zimotrwałość, wysoki plon!

Informacje

 • Nowa odmiana jakościowa – grupa A
 • Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania
  (nawet do 107% wzorca)
 • Przystosowane do uprawy na terenie całego kraju
 • Rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie
 • Pszenica o wysokiej zimotrwałości i nadzwyczajnej sile krzewienia

CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE

Termin dojrzewania Średni
Wyrównanie ziarna Wysokie
Odporność na wyleganie Wysoka
Potencjał plonowania Bardzo wysoki
Zawartość białka Wysoka
Ilość glutenu Wysoka
Liczba opadania Bardzo wysoka
Masa ziaren Wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY WG COBORU (skala 9 stopni)

Mączniak prawdziwy 7,8
Rdza brunatna 7,8
Septorioza liści 6,5
Fuzarioza plew 7,7
Fuzarioza kłosów 7,9
choroby podstawy źdźbła 7,6
Brunatna plamistość liści 7,8
Rdza żółta 8,2

Materiały do pobrania