Zapewniamy‌ ‌stałą‌ ‌dostępność‌ ‌nawozów‌ ‌jedno‌ ‌i‌ ‌wieloskładnikowych,‌ ‌azotowych‌ ‌sypkich‌ ‌i‌ ‌płynnych.‌ W swojej ofercie posiadamy także szeroką gamę środków ochrony roślin. Współpracujemy z firmami nawozowymi oraz chemicznymi: AZOTY, PUŁAWY, LIEDMANN AGRO, BAYER, BASF, SYNGENTA, INNVIGO, ADAMA.

Współpracujemy z koncernami chemicznymi


Granulowane nawozy wapniowe

Wapniak Jurajski

WAPNIAK JURAJSKI® – Wysokoreaktywna mączka wapienna. Naturalna mączka wapienna w formie granulowanej, charakteryzująca się wysoką efektywnością odkwaszającą gleby (reaktywnością) i bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Wyprodukowana przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii z bardzo drobno rozdrobnionego wapienia kredowego (mączka o frakcji 0-80 mikronów) pochodzącego z polskich złóż. Odpowiednie kondycjonowanie produktu zapewnia uzyskanie twardej i równej granuli o bardzo niskiej wilgotności. Pierwszy w Polsce system próżniowego pakowania gwarantuje długi okres przechowywania produktu, łatwy wysiew nawozu oraz maksymalną koncentrację makroskładnika. Wapniak Jurajski® G to nawóz przeznaczony do odkwaszania każdego rodzaju gleby i nawożenia wszystkich gatunków roślin w uprawach polowych, sadowniczych i ogrodniczych oraz użytków zielonych. Nawóz o szerokiej i uniwersalnej aplikacji, która pozwala na jego użycie na każdym etapie rozwoju uprawy.
 • szybka regulacja odczynu gleby (pH) – odkwaszenie gleby
 • dostarczenie makroskładnika pokarmowego – wapnia (Ca2+),
  niezbędnego do wzrostu i realizacji wielu kluczowych procesów
  fizjologicznych roślin
 • kształtowanie struktury gleby agregatowej (gruzełkowatej) oraz
  tworzenie humusu
 • przeciwdziałanie zjawisku „utajnionych niedoborów”, zapewnia
  optymalną gospodarkę jonami jednowartościowymi
 • blokowanie negatywnego wpływu metali ciężkich na uprawę roślin
 • zapewnienie prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego,
  dzięki czemu zwiększa się odporność roślin na stresy, w tym: przemarzanie,
  susze oraz zakażenia patogenami i grzybami

węglan wapnia (CaCO3)
95÷98%

tlenek wapnia (CaO)
50÷53%

reaktywność
100%

wielkość granulki
2÷6 mm (min. 90%)

gęstość nasypowa
1,2÷1,3 [kg/dm3]

wilgotność
4% ±2

 • Wapnowanie wykonać w tradycyjnych okresach agrotechnicznych w
  uprawie wiosennej i jesiennej, zaleca się przeprowadzić nawożenie
  możliwie najwcześniej po zbiorach na wilgotną glebę.
 • Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać w
  okresie poza wegetacyjnym, tj. po zbiorze ostatniego pokosu lub po
  wypasie zwierząt.
 • Dzięki granulowanej formie nawozu można wysiewać dokarmiająco
  również pogłównie według indywidualnych potrzeb danej uprawy.
 • Określenie prawidłowej dawki nawozu należy ustalić indywidualnie na
  podstawie pH wyjściowego gleby, klasy agronomicznej oraz uzyskania
  zamierzonego odczynu gleby zalecanego dla uprawy danej rośliny.
 • W nawożeniu zachowawczym, w zależności od danej uprawy roślin zaleca
  się stosowanie nawozu w ilości 400-1000 kg/ha, w nawożeniu
  odkwaszającym powyżej 1000 kg/ha.
 • Nawóz dostępny w opakowaniach o masie netto:
  50 kg worek lub 500 kg big bag.
 • Szczegółowe informacje dostępne są w naszych broszurach produktowych.

Dolomag

DOLOMAG® G – Skuteczny nawóz wapniowo-magnezowy. Naturalne dwuskładnikowe wapno magnezowe w formie granulowanej, wyprodukowane przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii z bardzo drobno rozdrobnionego dolomitu pochodzącego ze złóż triasowych na terenie Polski. Maksymalne rozdrobnienie surowca gwarantuje dobrą rozpuszczalność w glebie i szybkie działanie nawozu (regulacja pH), które jest istotą nowoczesnych produktów magnezowych. Wysoka zawartość aktywnego, naturalnego magnezu i wapnia zapewnia odpowiednie odżywianie roślin tymi pierwiastkami. Odpowiednie kondycjonowanie produktu zapewnia uzyskanie twardej i równej granuli o bardzo niskiej wilgotności. Pierwszy w Polsce system próżniowego pakowania gwarantuje długi okres przechowywania produktu, łatwy wysiew nawozu oraz maksymalną koncentrację makroskładników. Dolomag® G to nawóz przeznaczony do zachowawczego wapnowania każdego rodzaju gleby i nawożenia wszystkich gatunków roślin w uprawach polowych, sadowniczych i ogrodniczych oraz użytków zielonych. Nawóz o szerokiej i uniwersalnej aplikacji, która pozwala na jego użycie na każdym etapie rozwoju uprawy.
 • dostarczenie makroskładników pokarmowych: magnezu (Mg2+) i wapnia (Ca2+),
  niezbędnych do wzrostu i realizacji wielu kluczowych procesów
  fizjologicznych roślin
 • zachowawcza regulacja odczynu gleby (pH)
 • kształtowanie struktury gleby agregatowej (gruzełkowatej) oraz tworzenie humusu
 • przeciwdziałanie zjawisku „utajnionych niedoborów”, zapewnia optymalną gospodarkę jonami jednowartościowymi blokowanie negatywnego wpływ metali ciężkich na uprawę roślin
 • zapewnienie prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, dzięki czemu zwiększa się odporność roślin na stresy, w tym: przemarzanie susze oraz zakażenia patogenami i grzybami

węglan wapnia (CaCO3)
95÷98%

tlenek wapnia (CaO)
50÷53%

tlenek magnezu (MgO)
17÷20%

liczba zobojętnienia

54

wielkość granulki

2÷6 mm (min. 90%)

gęstość nasypowa

1,1÷1,3 [kg/dm3]

wilgotność

4% ±2

 • Wapnowanie wykonać w tradycyjnych okresach agrotechnicznych w
  uprawie wiosennej i jesiennej, zaleca się przeprowadzić nawożenie
  możliwie najwcześniej po zbiorach na wilgotną glebę.
 • Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać w
  okresie poza wegetacyjnym, tj. po zbiorze ostatniego pokosu lub po
  wypasie zwierząt.
 • Dzięki granulowanej formie nawozu można wysiewać dokarmiająco
  również pogłównie według indywidualnych potrzeb danej uprawy.
 • Określenie prawidłowej dawki nawozu należy ustalić indywidualnie na
  podstawie pH wyjściowego gleby, klasy agronomicznej oraz uzyskania
  zamierzonego odczynu gleby zalecanego dla uprawy danej rośliny.
 • W nawożeniu zachowawczym, w zależności od danej uprawy roślin zaleca
  się stosowanie nawozu w ilości 400-1000 kg/ha, w nawożeniu
  odkwaszającym powyżej 1000 kg/ha.
 • Nawóz dostępny w opakowaniach o masie netto:
  50 kg worek lub 500 kg big bag.
 • Szczegółowe informacje dostępne są w naszych broszurach produktowych. 

Siarkomix

SIARKOMIX® G+ – Siarczan wapnia granulowany. Pierwszy w Polsce siarczan wapnia w formie granulowanej, charakteryzujący się wysoką przyswajalnością składników pokarmowych. Duża zawartość siarki oraz wapnia zapewnia uprawie łatwe do pobrania z gleby jony siarczanowe i wapniowe, niezbędne do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin. Umiarkowanie szybko działający, rozpuszczalny nawóz gwarantujący odpowiednią mobilność makroskładników w roztworze glebowym. Wyprodukowane przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii z dwuwodnego siarczanu wapnia. Odpowiednie kondycjonowanie produktu zapewnia uzyskanie twardej i równej granuli o bardzo niskiej wilgotności. Pierwszy w Polsce system próżniowego pakowania gwarantuje długi okres przechowywania produktu, łatwy wysiew nawozu oraz maksymalną koncentrację makroskładników. Siarkomix® G+ to doglebowy nawóz przeznaczony do każdego rodzaju gleby i nawożenia wszystkich gatunków roślin w uprawach polowych, sadowniczych i ogrodniczych oraz użytków zielonych. Nawóz o szerokiej i uniwersalnej aplikacji, która pozwala na jego użycie na każdym etapie rozwoju uprawy.
 • zapewnienie długotrwałego źródła siarki, niezbędnego dla upraw
  posiadających zwiększone na nią zapotrzebowanie
 • dostarczenie makroskładników niezbędnych do wzrostu i realizacji wielu kluczowych procesów fizjologicznych roślin, jonów siarczanowych (SO42-) i wapniowych (Ca2+)
 • kształtowanie struktury gleby agregatowej (gruzełkowatej) oraz tworzenie humusu
 • przeciwdziałanie zjawisku „utajnionych niedoborów”, zapewnia optymalną gospodarkę jonami jednowartościowymi
 • blokowanie negatywnego wpływu metali ciężkich na uprawę roślin
 • zapewnienie prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, dzięki czemu zwiększa się odporność roślin na stresy, w tym: przemarzanie, susze oraz zakażenia patogenami i grzybami

dwuwodny siarczan wapnia ((CaSO4)•2H2O)
min. 98%

tlenek siarki (VI) (SO3)
40÷45%

tlenek wapnia (CaO)
30÷35%

wielkość granulki
2÷6 mm (min. 90%)
 

gęstość nasypowa
1,3÷1,4 [kg/dm3]

 
wilgotność
3% ±2
 • Nawóz umiarkowanie szybko działający, o wskaźniku wykorzystania składników
  na poziomie 40-50% w roku zastosowania. Zalecany termin stosowania powinien przypadać na okres uprawy pożniwnej i jesiennej, niezależnie od kategorii agronomicznej gleby.
 • Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać w okresie poza wegetacyjnym, tj. po zbiorze ostatniego pokosu lub po wypasie zwierząt
 • Dzięki granulowanej formie nawozu można wysiewać dokarmiająco również pogłównie według indywidualnych potrzeb danej uprawy.
 
 • Określenie prawidłowej dawki nawozu należy ustalić indywidualnie dla uprawy danej rośliny
  na podstawie klasy agronomicznej oraz aktualnej zawartości siarki w glebie.
 • W nawożeniu zachowawczym, w zależności od danej uprawy roślin zaleca się stosowanie nawozu w ilości 250-500 kg/ha.
 • Nawóz dostępny w opakowaniach o masie netto: 50 kg worek lub 500 kg big bag.
 • Szczegółowe informacje dostępne są w naszych broszurach produktowych.
 

Nawozy dolistne ADOB

ADOB Mikro Zboże

ADOB® Mikro Zboże to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia zbóż. Nawóz w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych zbóż. Nawóz zawiera azot (N), potas (K), siarkę (S) oraz duże ilości mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania zbóż, czyli cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin. ADOB® Mikro Zboże zapewnia prawidłowy stan odżywienia zbóż w niezbędne składniki pokarmowe, wpływa kompleksowo na wzrost i rozwój roślin, poprawia ich wigor, kondycję, zdrowotność oraz zimotrwałość.
Składniki
pokarmowe
Symbol Zawartość
[% wagowe]
Forma
Azot całkowity N 10,0  
– azot amonowy N-NH4 10,0  
Tlenek potasu K2O 5,0 rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki SO3 31,0 rozpuszczalny w wodzie
Miedź Cu 1,5 schelatowana przez EDTA
Żelazo Fe 0,3 schelatowane przez EDTA
Mangan Mn 3,0 schelatowany przez EDTA
Molibden Mo 0,02 rozpuszczalny w wodzie
Cynk Zn 0,5 schelatowany przez EDTA
Uprawa Ilość aplikacji w sezonie Termin stosowania Faza BBCH Dawka
w aplikacji
[kg/ha]
Ilość cieczy
użytkowej
[l/ha]
Zboża 3-4 faza 4-8 liści 14-18 2 200-300
krzewienie 25-29 2
pierwsze kolanko do liścia flagowego 31-39 2
kłoszenie 51-59 2

ADOB Mikro Kukurydza

ADOB® Mikro Kukurydza to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia kukurydzy. Nawóz jest w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych kukurydzy. Nawóz zawiera azot (N), fosfor (P), magnez (Mg), siarkę (S), a także duże ilości cynku (Zn) oraz boru (B), czyli mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania kukurydzy. Zawiera także inne mikroelementy, takie jak: mangan (Mn), miedź (Cu), molibden (Mo) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza borem i molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin. ADOB® Mikro Kukurydza zapewnia prawidłowy stan odżywienia roślin w niezbędne składniki pokarmowe, wspomaga rozwój systemu korzeniowego kukurydzy oraz wzmacnia tolerancję roślin na okresowe niedobory wody i suszę. Nawóz zwiększa pobieranie azotu z gleby, liczbę ziarniaków w kolbie oraz masę tysiąca ziaren (MTZ), co bezpośrednio przekłada się na wyższy plon kukurydzy.
Składniki
pokarmowe
Symbol Zawartość
[% wagowe]
Forma
Azot całkowity N 7,0  
– azot amonowy N-NH4 5,2  
– azot amidowy N-NH2 1,8  
Pięciotlenek fosforu P2O5 20,0 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
Tlenek magnezu MgO 3,0 rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki SO3 10,0 rozpuszczalny w wodzie
Bor B 2,0 rozpuszczalny w wodzie
Miedź Cu 0,1 schelatowana przez EDTA
Żelazo Fe 0,2 schelatowane przez EDTA
Mangan Mn 0,5 schelatowany przez EDTA
Molibden Mo 0,01 rozpuszczalny w wodzie
Cynk Zn 4,0 schelatowany przez EDTA

Uprawa Ilość aplikacji w sezonie Termin stosowania Faza BBCH Dawka
w aplikacji
[kg/ha]
Ilość cieczy
użytkowej
[l/ha]
Kukurydza 2 faza 4-6 liści 14-16 3 200-300
faza 6-8 liści 16-18 3

ADOB Mikro Rzepak

ADOB® Mikro Rzepak to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia rzepaku. Nawóz w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych rzepaku. Nawóz zawiera azot (N), siarkę (S) oraz duże ilości boru (B), manganu (Mn), molibdenu (Mo), czyli mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania rzepaku. Zawiera także inne mikroelementy, takie jak: miedź (Cu), cynk (Zn) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza borem i molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin. ADOB® Mikro Rzepak zapewnia prawidłowy stan odżywienia rzepaku w niezbędne składniki pokarmowe, zwiększa zimotrwałość rzepaku oraz wpływa kompleksowo na prawidłowy wzrost i rozwój roślin.
Składniki
pokarmowe
Symbol Zawartość
[% wagowe]
Forma
Azot całkowity N 10,0  
– azot amonowy N-NH4 10,0  
Tlenek potasu K2O 5,0 rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki SO3 31,0 rozpuszczalny w wodzie
Miedź Cu 1,5 schelatowana przez EDTA
Żelazo Fe 0,3 schelatowane przez EDTA
Mangan Mn 3,0 schelatowany przez EDTA
Molibden Mo 0,02 rozpuszczalny w wodzie
Cynk Zn 0,5 schelatowany przez EDTA
Uprawa Ilość aplikacji w sezonie Termin stosowania Faza BBCH Dawka
w aplikacji
[kg/ha]
Ilość cieczy
użytkowej
[l/ha]
Rzepak 3-4 faza 4-8 liści 14-18 2 200-300
początek wydłużania pędu głównego 30-31 2
widoczne 3 do 8 międzywęźli 33-38 2
zielony pąk 51-53 2

Zobacz także:

Rolnictwo się zmienia, inspirując nas aby wymagać więcej od siebie i sprzętu. Proponujemy technologię przynoszącą korzyść zarówno dla rolnika, jak i dla środowiska. Innowacyjność oraz prostota zastosowanych rozwiązań dają przewagę pozwalającą zaoszczędzić czas i pieniądze.