Zapewniamy‌ ‌stałą‌ ‌dostępność‌ ‌nawozów‌ ‌jedno‌ ‌i‌ ‌wieloskładnikowych,‌ ‌azotowych‌ ‌sypkich‌ ‌i‌ ‌płynnych.‌ W swojej ofercie posiadamy także szeroką gamę środków ochrony roślin. Współpracujemy z firmami nawozowymi oraz chemicznymi: AZOTY, PUŁAWY, LIEDMANN AGRO, BAYER, BASF, SYNGENTA, INNVIGO, ADAMA.

Współpracujemy z koncernami chemicznymi


Granulowane nawozy wapniowe

Karbonann

Wysokoreaktywny środek wapnujący stworzony na bazie kredy jeziornej zawierający w swym składzie kwasy humusowe oraz dodatek węgla organicznego. Zalecany do zastosowania pod wszystkie rośliny w uprawie rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej jako środek regulujący pH oraz wspierający właściwości fitosanitarne gleby. Systematyczne stosowanie Karbonannu znacząco poprawia właściwości fizykochemiczne gleby, przyczyniając się do wytworzenia gruzełkowatej jej struktury oraz wprowadzenia do niej materii organicznej. Powyższe właściwości mają bezpośredni wpływ na szybszy rozwój systemu korzeniowego roślin, szczególnie korzeni włośnikowych. Dzięki zastosowaniu Karboanannu rośliny będą lepiej zaopatrzone w składniki pokarmowe i wodę, co z kolei zwiększy ich odporność na stresy biotyczne i abiotyczne. Forma granulowana produktu umożliwia precyzyjny i równomierny wysiew. Po aplikacji produkt należy wymieszać z glebą na znacznej głębokości agrotechnicznej.
 • poprawia strukturę gleby poprzez tworzenie struktury agregatowej
 • stymuluje prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz komórkowego rośliny
 • zapewnia odpowiednią gospodarkę wodną warstwy ornej gleby
 • posiada wyrównaną i stabilną granulę o dużej wytrzymałości
 • ogranicza zakwaszający wpływ nawozów pochodzących z syntezy chemicznej
 • sprzyja tworzeniu korzystnego środowiska dla rozwoju drobnoustrojów glebowych
 

liczba zobojętnienia

43÷49%

 

tlenek wapnia (CaO)

38÷42%

 

reaktywność wg PN-EN 13971

min. 99%

 

wielkość granulki

2÷6 mm (min. 94%)

 

materia organiczna

7÷9%

 

węgiel organiczny

2,5% ±0,25

 • Wapnowanie wykonać w tradycyjnych okresach agrotechnicznych w
  uprawie wiosennej i jesiennej, zaleca się przeprowadzić nawożenie
  możliwie najwcześniej po zbiorach na wilgotną glebę.
 • Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać w
 • okresie poza wegetacyjnym, tj. po zbiorze ostatniego pokosu lub po
  wypasie zwierząt.
 • Dzięki granulowanej formie nawozu można wysiewać dokarmiająco również pogłównie według indywidualnych potrzeb danej uprawy.
 • Określenie prawidłowej dawki nawozu należy ustalić indywidualnie na
  podstawie pH wyjściowego gleby, klasy agronomicznej oraz uzyskania
  zamierzonego odczynu gleby zalecanego dla uprawy danej rośliny.
 • W nawożeniu zachowawczym, w zależności od danej uprawy roślin zaleca się stosowanie nawozu w ilości 600-900 kg/ha.
 • Nawóz dostępny w opakowaniach o masie netto: 600 kg big bag.
 • Dodatkowe informacje dostępne są w naszych materiałach promocyjnych.

Wapniak Jurajski

WAPNIAK JURAJSKI® – Wysokoreaktywna mączka wapienna. Naturalna mączka wapienna w formie granulowanej, charakteryzująca się wysoką efektywnością odkwaszającą gleby (reaktywnością) i bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Wyprodukowana przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii z bardzo drobno rozdrobnionego wapienia kredowego (mączka o frakcji 0-80 mikronów) pochodzącego z polskich złóż. Odpowiednie kondycjonowanie produktu zapewnia uzyskanie twardej i równej granuli o bardzo niskiej wilgotności. Pierwszy w Polsce system próżniowego pakowania gwarantuje długi okres przechowywania produktu, łatwy wysiew nawozu oraz maksymalną koncentrację makroskładnika. Wapniak Jurajski® G to nawóz przeznaczony do odkwaszania każdego rodzaju gleby i nawożenia wszystkich gatunków roślin w uprawach polowych, sadowniczych i ogrodniczych oraz użytków zielonych. Nawóz o szerokiej i uniwersalnej aplikacji, która pozwala na jego użycie na każdym etapie rozwoju uprawy.
 • szybka regulacja odczynu gleby (pH) – odkwaszenie gleby
 • dostarczenie makroskładnika pokarmowego – wapnia (Ca2+),
  niezbędnego do wzrostu i realizacji wielu kluczowych procesów
  fizjologicznych roślin
 • kształtowanie struktury gleby agregatowej (gruzełkowatej) oraz
  tworzenie humusu
 • przeciwdziałanie zjawisku „utajnionych niedoborów”, zapewnia
  optymalną gospodarkę jonami jednowartościowymi
 • blokowanie negatywnego wpływu metali ciężkich na uprawę roślin
 • zapewnienie prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego,
  dzięki czemu zwiększa się odporność roślin na stresy, w tym: przemarzanie,
  susze oraz zakażenia patogenami i grzybami

węglan wapnia (CaCO3)
95÷98%

tlenek wapnia (CaO)
50÷53%

reaktywność
100%

wielkość granulki
2÷6 mm (min. 90%)

gęstość nasypowa
1,2÷1,3 [kg/dm3]

wilgotność
4% ±2

 • Wapnowanie wykonać w tradycyjnych okresach agrotechnicznych w
  uprawie wiosennej i jesiennej, zaleca się przeprowadzić nawożenie
  możliwie najwcześniej po zbiorach na wilgotną glebę.
 • Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać w
  okresie poza wegetacyjnym, tj. po zbiorze ostatniego pokosu lub po
  wypasie zwierząt.
 • Dzięki granulowanej formie nawozu można wysiewać dokarmiająco
  również pogłównie według indywidualnych potrzeb danej uprawy.
 • Określenie prawidłowej dawki nawozu należy ustalić indywidualnie na
  podstawie pH wyjściowego gleby, klasy agronomicznej oraz uzyskania
  zamierzonego odczynu gleby zalecanego dla uprawy danej rośliny.
 • W nawożeniu zachowawczym, w zależności od danej uprawy roślin zaleca
  się stosowanie nawozu w ilości 400-1000 kg/ha, w nawożeniu
  odkwaszającym powyżej 1000 kg/ha.
 • Nawóz dostępny w opakowaniach o masie netto:
  50 kg worek lub 500 kg big bag.
 • Szczegółowe informacje dostępne są w naszych broszurach produktowych.

Dolomag

DOLOMAG® G – Skuteczny nawóz wapniowo-magnezowy. Naturalne dwuskładnikowe wapno magnezowe w formie granulowanej, wyprodukowane przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii z bardzo drobno rozdrobnionego dolomitu pochodzącego ze złóż triasowych na terenie Polski. Maksymalne rozdrobnienie surowca gwarantuje dobrą rozpuszczalność w glebie i szybkie działanie nawozu (regulacja pH), które jest istotą nowoczesnych produktów magnezowych. Wysoka zawartość aktywnego, naturalnego magnezu i wapnia zapewnia odpowiednie odżywianie roślin tymi pierwiastkami. Odpowiednie kondycjonowanie produktu zapewnia uzyskanie twardej i równej granuli o bardzo niskiej wilgotności. Pierwszy w Polsce system próżniowego pakowania gwarantuje długi okres przechowywania produktu, łatwy wysiew nawozu oraz maksymalną koncentrację makroskładników. Dolomag® G to nawóz przeznaczony do zachowawczego wapnowania każdego rodzaju gleby i nawożenia wszystkich gatunków roślin w uprawach polowych, sadowniczych i ogrodniczych oraz użytków zielonych. Nawóz o szerokiej i uniwersalnej aplikacji, która pozwala na jego użycie na każdym etapie rozwoju uprawy.
 • dostarczenie makroskładników pokarmowych: magnezu (Mg2+) i wapnia (Ca2+),
  niezbędnych do wzrostu i realizacji wielu kluczowych procesów
  fizjologicznych roślin
 • zachowawcza regulacja odczynu gleby (pH)
 • kształtowanie struktury gleby agregatowej (gruzełkowatej) oraz tworzenie humusu
 • przeciwdziałanie zjawisku „utajnionych niedoborów”, zapewnia optymalną gospodarkę jonami jednowartościowymi blokowanie negatywnego wpływ metali ciężkich na uprawę roślin
 • zapewnienie prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, dzięki czemu zwiększa się odporność roślin na stresy, w tym: przemarzanie susze oraz zakażenia patogenami i grzybami

węglan wapnia (CaCO3)
95÷98%

tlenek wapnia (CaO)
50÷53%

tlenek magnezu (MgO)
17÷20%

liczba zobojętnienia

54

wielkość granulki

2÷6 mm (min. 90%)

gęstość nasypowa

1,1÷1,3 [kg/dm3]

wilgotność

4% ±2

 • Wapnowanie wykonać w tradycyjnych okresach agrotechnicznych w
  uprawie wiosennej i jesiennej, zaleca się przeprowadzić nawożenie
  możliwie najwcześniej po zbiorach na wilgotną glebę.
 • Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać w
  okresie poza wegetacyjnym, tj. po zbiorze ostatniego pokosu lub po
  wypasie zwierząt.
 • Dzięki granulowanej formie nawozu można wysiewać dokarmiająco
  również pogłównie według indywidualnych potrzeb danej uprawy.
 • Określenie prawidłowej dawki nawozu należy ustalić indywidualnie na
  podstawie pH wyjściowego gleby, klasy agronomicznej oraz uzyskania
  zamierzonego odczynu gleby zalecanego dla uprawy danej rośliny.
 • W nawożeniu zachowawczym, w zależności od danej uprawy roślin zaleca
  się stosowanie nawozu w ilości 400-1000 kg/ha, w nawożeniu
  odkwaszającym powyżej 1000 kg/ha.
 • Nawóz dostępny w opakowaniach o masie netto:
  50 kg worek lub 500 kg big bag.
 • Szczegółowe informacje dostępne są w naszych broszurach produktowych. 

Siarkomix

SIARKOMIX® G+ – Siarczan wapnia granulowany. Pierwszy w Polsce siarczan wapnia w formie granulowanej, charakteryzujący się wysoką przyswajalnością składników pokarmowych. Duża zawartość siarki oraz wapnia zapewnia uprawie łatwe do pobrania z gleby jony siarczanowe i wapniowe, niezbędne do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin. Umiarkowanie szybko działający, rozpuszczalny nawóz gwarantujący odpowiednią mobilność makroskładników w roztworze glebowym. Wyprodukowane przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii z dwuwodnego siarczanu wapnia. Odpowiednie kondycjonowanie produktu zapewnia uzyskanie twardej i równej granuli o bardzo niskiej wilgotności. Pierwszy w Polsce system próżniowego pakowania gwarantuje długi okres przechowywania produktu, łatwy wysiew nawozu oraz maksymalną koncentrację makroskładników. Siarkomix® G+ to doglebowy nawóz przeznaczony do każdego rodzaju gleby i nawożenia wszystkich gatunków roślin w uprawach polowych, sadowniczych i ogrodniczych oraz użytków zielonych. Nawóz o szerokiej i uniwersalnej aplikacji, która pozwala na jego użycie na każdym etapie rozwoju uprawy.
 • zapewnienie długotrwałego źródła siarki, niezbędnego dla upraw
  posiadających zwiększone na nią zapotrzebowanie
 • dostarczenie makroskładników niezbędnych do wzrostu i realizacji wielu kluczowych procesów fizjologicznych roślin, jonów siarczanowych (SO42-) i wapniowych (Ca2+)
 • kształtowanie struktury gleby agregatowej (gruzełkowatej) oraz tworzenie humusu
 • przeciwdziałanie zjawisku „utajnionych niedoborów”, zapewnia optymalną gospodarkę jonami jednowartościowymi
 • blokowanie negatywnego wpływu metali ciężkich na uprawę roślin
 • zapewnienie prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego, dzięki czemu zwiększa się odporność roślin na stresy, w tym: przemarzanie, susze oraz zakażenia patogenami i grzybami

dwuwodny siarczan wapnia ((CaSO4)•2H2O)
min. 98%

tlenek siarki (VI) (SO3)
40÷45%

tlenek wapnia (CaO)
30÷35%

wielkość granulki
2÷6 mm (min. 90%)
 

gęstość nasypowa
1,3÷1,4 [kg/dm3]

 
wilgotność
3% ±2
 • Nawóz umiarkowanie szybko działający, o wskaźniku wykorzystania składników
  na poziomie 40-50% w roku zastosowania. Zalecany termin stosowania powinien przypadać na okres uprawy pożniwnej i jesiennej, niezależnie od kategorii agronomicznej gleby.
 • Na trwałych użytkach zielonych nawożenie najlepiej wykonać w okresie poza wegetacyjnym, tj. po zbiorze ostatniego pokosu lub po wypasie zwierząt
 • Dzięki granulowanej formie nawozu można wysiewać dokarmiająco również pogłównie według indywidualnych potrzeb danej uprawy.
 
 • Określenie prawidłowej dawki nawozu należy ustalić indywidualnie dla uprawy danej rośliny
  na podstawie klasy agronomicznej oraz aktualnej zawartości siarki w glebie.
 • W nawożeniu zachowawczym, w zależności od danej uprawy roślin zaleca się stosowanie nawozu w ilości 250-500 kg/ha.
 • Nawóz dostępny w opakowaniach o masie netto: 50 kg worek lub 500 kg big bag.
 • Szczegółowe informacje dostępne są w naszych broszurach produktowych.
 

Nawozy dolistne ADOB

ADOB Mikro Zboże

ADOB® Mikro Zboże to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia zbóż. Nawóz w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych zbóż. Nawóz zawiera azot (N), potas (K), siarkę (S) oraz duże ilości mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania zbóż, czyli cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin. ADOB® Mikro Zboże zapewnia prawidłowy stan odżywienia zbóż w niezbędne składniki pokarmowe, wpływa kompleksowo na wzrost i rozwój roślin, poprawia ich wigor, kondycję, zdrowotność oraz zimotrwałość.
Składniki
pokarmowe
Symbol Zawartość
[% wagowe]
Forma
Azot całkowity N 10,0  
– azot amonowy N-NH4 10,0  
Tlenek potasu K2O 5,0 rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki SO3 31,0 rozpuszczalny w wodzie
Miedź Cu 1,5 schelatowana przez EDTA
Żelazo Fe 0,3 schelatowane przez EDTA
Mangan Mn 3,0 schelatowany przez EDTA
Molibden Mo 0,02 rozpuszczalny w wodzie
Cynk Zn 0,5 schelatowany przez EDTA
Uprawa Ilość aplikacji w sezonie Termin stosowania Faza BBCH Dawka
w aplikacji
[kg/ha]
Ilość cieczy
użytkowej
[l/ha]
Zboża 3-4 faza 4-8 liści 14-18 2 200-300
krzewienie 25-29 2
pierwsze kolanko do liścia flagowego 31-39 2
kłoszenie 51-59 2

ADOB Mikro Kukurydza

ADOB® Mikro Kukurydza to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia kukurydzy. Nawóz jest w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych kukurydzy. Nawóz zawiera azot (N), fosfor (P), magnez (Mg), siarkę (S), a także duże ilości cynku (Zn) oraz boru (B), czyli mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania kukurydzy. Zawiera także inne mikroelementy, takie jak: mangan (Mn), miedź (Cu), molibden (Mo) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza borem i molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin. ADOB® Mikro Kukurydza zapewnia prawidłowy stan odżywienia roślin w niezbędne składniki pokarmowe, wspomaga rozwój systemu korzeniowego kukurydzy oraz wzmacnia tolerancję roślin na okresowe niedobory wody i suszę. Nawóz zwiększa pobieranie azotu z gleby, liczbę ziarniaków w kolbie oraz masę tysiąca ziaren (MTZ), co bezpośrednio przekłada się na wyższy plon kukurydzy.
Składniki
pokarmowe
Symbol Zawartość
[% wagowe]
Forma
Azot całkowity N 7,0  
– azot amonowy N-NH4 5,2  
– azot amidowy N-NH2 1,8  
Pięciotlenek fosforu P2O5 20,0 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
Tlenek magnezu MgO 3,0 rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki SO3 10,0 rozpuszczalny w wodzie
Bor B 2,0 rozpuszczalny w wodzie
Miedź Cu 0,1 schelatowana przez EDTA
Żelazo Fe 0,2 schelatowane przez EDTA
Mangan Mn 0,5 schelatowany przez EDTA
Molibden Mo 0,01 rozpuszczalny w wodzie
Cynk Zn 4,0 schelatowany przez EDTA

Uprawa Ilość aplikacji w sezonie Termin stosowania Faza BBCH Dawka
w aplikacji
[kg/ha]
Ilość cieczy
użytkowej
[l/ha]
Kukurydza 2 faza 4-6 liści 14-16 3 200-300
faza 6-8 liści 16-18 3

ADOB Mikro Rzepak

ADOB® Mikro Rzepak to specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia rzepaku. Nawóz w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych rzepaku. Nawóz zawiera azot (N), siarkę (S) oraz duże ilości boru (B), manganu (Mn), molibdenu (Mo), czyli mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania rzepaku. Zawiera także inne mikroelementy, takie jak: miedź (Cu), cynk (Zn) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza borem i molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin. ADOB® Mikro Rzepak zapewnia prawidłowy stan odżywienia rzepaku w niezbędne składniki pokarmowe, zwiększa zimotrwałość rzepaku oraz wpływa kompleksowo na prawidłowy wzrost i rozwój roślin.
Składniki
pokarmowe
Symbol Zawartość
[% wagowe]
Forma
Azot całkowity N 10,0  
– azot amonowy N-NH4 10,0  
Tlenek potasu K2O 5,0 rozpuszczalny w wodzie
Trójtlenek siarki SO3 31,0 rozpuszczalny w wodzie
Miedź Cu 1,5 schelatowana przez EDTA
Żelazo Fe 0,3 schelatowane przez EDTA
Mangan Mn 3,0 schelatowany przez EDTA
Molibden Mo 0,02 rozpuszczalny w wodzie
Cynk Zn 0,5 schelatowany przez EDTA
Uprawa Ilość aplikacji w sezonie Termin stosowania Faza BBCH Dawka
w aplikacji
[kg/ha]
Ilość cieczy
użytkowej
[l/ha]
Rzepak 3-4 faza 4-8 liści 14-18 2 200-300
początek wydłużania pędu głównego 30-31 2
widoczne 3 do 8 międzywęźli 33-38 2
zielony pąk 51-53 2

Zobacz także:

Rolnictwo się zmienia, inspirując nas aby wymagać więcej od siebie i sprzętu. Proponujemy technologię przynoszącą korzyść zarówno dla rolnika, jak i dla środowiska. Innowacyjność oraz prostota zastosowanych rozwiązań dają przewagę pozwalającą zaoszczędzić czas i pieniądze.