O PRODUKCIE

Fundamentem wysokich plonów zbóż jest wczesna, skuteczna redukcja chwastów. Dobór preparatów herbicydowych powinien przede wszystkim zapewnić szerokie spektrum zwalczanych chwastów, skuteczność w różnych przedziałach temperatur, szerokie okno aplikacji oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej. Wszystkie te parametry spełnia nowy herbicyd – Fundamentum 700 WG. Jest to trzyskładnikowy preparat, który dzięki unikalnej kompozycji substancji czynnych daje pewność zbudowania mocnego fundamentu do uzyskania wysokich plonów zbóż. Produkt ten stanowi doskonały oprysk pszenicy ozimej oraz innych gatunków zbóż w zwalcznaiu chwastów dwuliściennych. W połączeniu ze środkami zwalczającymi chwasty jednoliścienne (np. Fenoxinn 110 EC) stanowi gwarancję zwalczenia wszystkich ważnych chwastów!

DLACZEGO FUNDAMENTUM 700 WG JEST TAK SKUTECZNY?

Fundamentum 700 WG zawiera tribenuron metylu, metsulfuron metylu i florasulam i bardzo dobrze odchwaszcza pola z wszystkich ważnych chwasty dwuliścienne w uprawach: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień jary. Fundamentum 700 WG to selektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany nalistnie. Ma postać granul rozpuszczalnych w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tribenuron-metyl, metsulfuron-metyl i florasulam zaliczane są do grupy B. Herbicyd skomponowano tak, by chwastobójcze działanie substancji czynnych uzupełniało się, a efekt synergii zwiększał możliwości środka ochrony roślin. Dzięki temu użycie tego preparatu na polu daje dużą pewność usunięcia problemu zachwaszczenia dwuliściennymi.

Trzy substancje aktywne stanowią o skuteczności chwastobójczej środka
TRIBENURON METYLU – na chabra bławatka i ostrożeń polny

Jest substancją z grupy pochodnych sulfonomocznika. Pobierany przez liście chwastów przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział ich komórek, wstrzymując wzrost i rozwój. Szybki rozkład tribenuronu metylu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie. Znany jest przede wszystkim z bardzo wysokiej skuteczności na chabra bławatka i ostrożenia polnego. Bardzo ważną cechą tej substancji jest również wysokie bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej i możliwość późnego stosowania, nawet do fazy liścia flagowego.

METSULFURON METYLU – doskonały na bodziszka drobnego

Związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, gdzie przemieszcza się w wraz z sokami roślinnymi. Wykazuje również krótkie działanie rezydualne, które polega na dodatkowej absorpcji substancji czynnej przez korzenie chwastów i części podliścieniowe. Dzięki temu nie obserwuje się zjawiska wtórnego wzrostu ani pojawienia się nowych partii chwastów, których nie było w momencie wykonywania zabiegu. Oprócz wysokiej skuteczności na chwasty dwuliścienne ogranicza również rozwój mioty zbożowej. Jego efektywność widoczna jest już w temperaturze 5–6°C. Pierwsze objawy działania pojawiają się już po kilku dniach od wykonania zabiegu. Jest doskonałym narzędziem w walce z trudno zwalczanym bodziszkiem drobnym.

FLORASULAM – walczy z przytulią czepną

Związek z grupy triazolopirymidyn. Jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Wkrótce po zabiegu hamuje ich wzrost i rozwój. Całkowite zniszczenie chwastów następuję po 7–10 dniach w optymalnych warunkach lub w warunkach niskich temperatur (około 4°C) do 3 tygodni. Niezastąpiony w walce z przytulią czepną. Jego przewagą nad substancjami z grupy regulatorów wzrostu jest skuteczność na przytulię w niskich temperaturach. 

JAK FUNDAMENTUM 700 WG DZIAŁA NA CHWASTY ?

Herbicyd Fundamentum 700 WG zawiera substancje czynne zaliczane do grupy inhibitorów działania enzymu syntetazy acetylomleczanowej (ALS). To dlatego środek pobierany jest przez liście chwastów i przemieszcza się do stożków wzrostu. Tam hamuje podział komórek tych roślin, wstrzymując ich wzrost i rozwój. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania oprysku zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu tych nieporządanych roślin. Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się, stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność. Dlatego radzimy stosować Fundamentum 700 WG na suche rośliny.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA – DAWKI FUNDAMENTUM 700 WG

Fundamentum 700 WG przeznaczono do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego. Dawki i uprawy oraz termin, w jakmi należy zastosować środek ochrony roślin przedstawiono w poniższej tabeli.

UPRAWATERMIN STOSOWANIADAWKA
pszenica ozimapszenżyto ozimeżytoBBCH 21-39 (od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego)25–30 g/ha
pszenica jarajęczmień jaryBBCH 21–32 (od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka)25–30 g/ha

Herbicyd Fundamentum 700 WG stosujemy zawsze z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,1 l/ha. Adiuwant dołączony jest do produktu – w cenie herbicydu.

Zalecana ilość wody do przygotowania oprysku: 200-300 l/ha.

Zalecamy opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

SKUTECZNOŚĆ FUNDAMENTUM 700 WG

Herbicyd Fundamentum 700 WG jako premiera roku i unikatowe połączenie trzech substancji aktywnych ma największą na rynku skuteczność oprysku na chwasty w zbożach spośród dostepnych w Polsce preparatów. Poniższa tabela pokazuje, jak wiele chwastów zwalcza nasz środek ochrony roślin!

CHWASTSUTECZNOŚĆ [%]
bodziszek drobny ++
chaber bławatek*+++
dymnica pospolita+++
fiołek polny++
gwiazdnica pospolita+++
jasnota purpurowa+++
jasnota różowa+++
komosa biała+++
mak polny+++
maruna bezwonna (maruna nadmorska)+++
miotła zbożowa*+
nawrot polny+++
niezapominajka polna+++
ostrożeń polny (jednoroczny)+++
poziewnik szorstki+++
przetacznik bluszczykowy++
przetacznik perski++
przetacznik polny++
przytulia czepna+++
rdest powojowaty (rdestówka powojowata)+++
rdest ptasi++
rumianek pospolity+++
samosiewy rzepaku**+++
tasznik pospolity+++
tobołki polne+++

Skuteczność wyrażona w redukcji biomasy chwastów:  +++ powyżej 85%   ++ 70-85%  + 50-70%

* dotyczy biotypów wrażliwych na grupę herbicydów B (inhibitory syntezy ALS)

** nie dotyczy samosiewów hybryd tolerancyjnych

Wyniki opracowane na podstawie danych z doświadczeń rejestracyjnych przeprowadzonych przez firmy posiadające certyfikat GEP.

W celu uzyskania pełnej skuteczności na chwasty, w szczególności na bodziszka drobnego oraz fiołka polnego, zalecamy zastosowanie Fundamentum 700 WG w dawce 30 g/ha.

Produkt dostępny w naszej ofercie.

Fundamentum 700 WG – Etykieta