Cechy charakterystyczne

Szybki start wegetacji wiosennej

Dobra na mozaiki glebowe

Tolerancyjna na opóźniony siew

  • Wybitne plonowanie
  • Dobry profil zdrowotnościowy
  • Duża liczba opadania oraz gęstość
  • Szybki start wegetacji wiosennej
  • Dobra na mozaiki glebowe