RGT Ozzone – Kosmiczny plon! Dostępny w naszej ofercie na sezon 2024

  • Bardzo wysoka zawartość oleju
  • Odporność na suchą zgniliznę kapustnych
  • Bardzo wysoki plon niezależnie od warunków klimatyczno-glebowych

RGT Ozzone jest odmianą charakteryzującą się bardzo dobrym wigorem jesiennym.

RGT Ozzone odmiana o wysokim zaolejeniu nasion.
RGT Ozzone wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania i zdrowotnością. Nadaje się do uprawy we wszelkich warunkach uprawowych.
RGT Ozzone toleruje słabe stanowiska glebowe.
RGT Ozzone posiada wigor pozwalający odmianie na osiągniecie fazy zapewniającej bezpieczeństwo przezimowania oraz minimalizacje ryzyka uszkodzenia przez szkodniki.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi punktami handlowymi lub zadzwoń: 506 798 075