Poniżej prezentujemy dostępne odmiany nasion:

Pszenica: Telimena, Goplana, Arabella, WPB Pebbles (oścista)

Jęczmień: Feedway, Kucyk, Brigitta, Laser

Owies: Bingo, Rambo, Harnaś, Lion

Pszenżyto: Dublet, Hugo, Mamut