POL-TOR Sp. z o.o. otrzymała tytuł Diamentu Forbesa. Nasza firma została wyróżniona przez miesięcznik Forbes, zajmując 22. miejsce wśród przedsiębiorstw z województwa Opolskiego. Jesteśmy wdzięczni miesięcznikowi Forbes za przyznanie tak prestiżowej nagrody, która motywuje nas do jeszcze większych wysiłków na rzecz rozwoju naszej firmy. Nasza radość jest tym większa, że nagroda została przyznana w 30 rocznicę rozpoczęcia działalności gospodarczej Grupy Poltor. Składamy także podziękowania wszystkim pracownikom naszej Grupy za zaangażowanie bez którego otrzymanie tej nagrody nie byłoby możliwe.

Informacja ze strony Forbes.pl:
Już po raz trzynasty w porozumieniu z redakcją „Forbesa” Bisnode Polska opracowała zestawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamentów Forbesa 2021.

W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swą wartość. Pod uwagę brano takie firmy, które do KRS złożyły sprawozdanie finansowe lub przesłały je do Bisnode. Eliminowane są firmy znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Diamentami „Forbesa” zostały te o dodatnim wyniku finansowym i współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, według ratingu Bisnode.