Cechy szczególne pszenicy ozimej Freja

Rewelacyjna do produkcji nastawionej na cele paszowe i ciastkarskie – genetyczny potencjał odmiany, w połączeniu z odpowiednią agrotechniką, pozwalają uzyskać wysoki plon oraz parametry ziarna odpowiednie dla przemysłu ciastkarskiego, takie jak: niska zawartość białka i glutenu, niska wodochłonność, wysoka liczba opadania i niska szklistość ziarna

Pozostałe informacje

  • Niskobiałkowa odmiana o wysokim i stabilnym potencjale plonowania, z potwierdzoną w badaniach rejestrowych oraz własnych tolerancją na suszę. W badaniach obejmujących między innymi lata suche oraz bardzo suche plonowała na poziomie 107% wzorca, na poziomie agrotechniki a1.
  • Rośliny średniej wysokości, bardzo dobrze reagujące na skracanie oraz bardzo odporne na wyleganie.
  • Bardzo wysoka odporność na choroby podstawowe.
  • Najwyższa odporność na rdzę żółtą – w doświadczeniach własnych wcale nie porażała się rdzą żółtą.
  • Odmiana o średnim terminie dojrzewania i średnich wymaganiach glebowych, z wysoką tolerancją na zakwaszenie gleby.

Cechy użytkowo-rolnicze:

typ odmianyC/K
termin kłoszeniawczesny
termin dojrzałości pełnejśredni
wysokość roślin100 cm
zimotrwałość3
odporność na wyleganie7,5 wysoka
wymagania gleboweśrednie
tolerancja na zakwaszanie glebywysoka
MTZ42,3 g
obsada ziaren (szt./m²)300-350 szt.

Odporność na choroby wg COBORU:

pleśń śniegowa6,9 średnia
mączniak prawdziwy7,2 średnia
choroby podstawy źdźbła6,3 średnia
rdza brunatna7,6 wysoka
rdza żółta8,4 b. wysoka
DTR7,9 b. wysoka
septorioza liści7 b. wysoka
septorioza plew7,8 wysoka
fuzarioza kłosów7,6 wysoka

Parametry jakościowe ziarna:

wyrównanie ziarna83%
gęstość ziarna w stanie zsypnym77,8 kg/hl
zawartość białka13,20%
liczba opadania307 s
wskaźnik sedymentacji SDS78 ml
ilość glutego mokrego27,40%