Do uprawy na wszystkich typach gleb w warunkach klimatycznych całego kraju.


Bezproblemowa odmiana

Posiada genetycznie uwarunkowaną odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV oraz bardzo wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych (wielogenowa odporność), zgniliznę twardzikową oraz czerń krzyżowych i werticiliozę.

Mistrz wagi ciężkiej

Bardzo wysokie i stabilne plonowanie na przestrzeni ostatnich lat, na różnych typach gleb, potwierdzone badaniami COBORU, plasuje odmianę RGT GUZZI w czołówce odmian mieszańcowych.

Liczy się jakość

Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach, przewyższająca wiele odmian znanych na rynku, dzięki czemu podnosi się wartość ekonomiczna uprawy. Lepsza jakość = większy zysk (dopłata za zaolejenie).

Odmiana kompletna

Odmiana dedykowana dla gospodarstw, które potrzebują odmiany uniwersalnej, dopasowującej się do różnych warunków i wielu rodzajów gleb, utrzymując wysokie plonowanie.

RGT Guzzi, to odmiana rzepaku ozimego, która (jak pokazują wyniki rozpoznawcze COBORU z 2021 i 2022 r.) “plonuje na bogato” na różnych typach gleb i w wielu lokalizacjach, przekraczając 5 t/ha.


DANE TECHNICZNE

Rejestracja: UE 2020
Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowych

Kryteria agronomiczne:
Wysokość roślin: średnie do wysokich
Odporność na wyleganie: dobra
Wigor jesienny: bardzo dobry
Odporność na wydłużanie pędu jesienią: dobra
Odporność na osypywanie: wysoka
Zimotrwałość: bardzo dobra

Odporność na choroby:
TuYV: wysoka
Sucha zgnilizna kapustnych: bardzo wysoka
Zgnilizna twardzikowa: bardzo wysoka
Cylindrosporioza: wysoka
Czerń krzyżowych: bardzo wysoka
Werticilioza: wysoka

Kryteria technologiczne:
Poziom oleju: bardzo wysoki
Poziom białka: średni
Poziom GLS: niski

Zapraszamy do składania zamówień!