Rzepak RGT Quizz – Wysoka wydajność we wszystkich warunkach

RGT Quizz to średniopóźna odmiana rzepaku ozimego.
Jej główne cechy to:
– Bardzo wysoki potencjał plonowania
– Bardzo dobry wigor początkowy
– Polecany na wszystkie stanowiska
– Tolerancja na wirusy TuYV
– Wysoki poziom odporności na suchą zgniliznę kapustnych
– Wysoki poziom zaolejenia

RGT Quizz to nowa odmiana rzepaku o bardzo wysokiej odporności na suchą zgniliznę kapustnych. Charakteryzuje ją duży wigor początkowy, bez tendencji do elongacji. Dobra zimotrwałość daje wysokie bezpieczęństwo uprawy

Cechy użytkowe:
Termin siewu: optymalny – lekko opóźniony
Zalecana obsada: 30-45 szt/m2
Początek kwitnienia: średnio-późny
Dojrzałość: średnia
MTN: średnia