Miło nam poinformować, że nasza firma pomyślnie przeszła proces certyfikacji i dzięki temu uzyskała certyfikaty GMP+. Certyfikacja GMP+ to ogólnoeuropejski system jakościowy dotyczący w najprostszym przekazie „dobrej praktyki” w dostarczeniu zbóż do produkcji pasz od pola do wytwórni. Wymaga od certyfikowanej firmy stosowania szeregu procedur podczas skupu i magazynowania zbóż, np. pełnej identyfikacji skąd pochodzą zboża, w jakiej jakości zostały kupione i w jakich warunkach są przechowywane. Procedury dotyczące transportu wymagają jakości środków transportu, utrzymania ich w dobrej kondycji oraz systematycznego czyszczenia i odkażania naczep. Całość wymaga systematycznej dokumentacji dla pełnej identyfikowalności łańcucha dostaw.